1. אודות המסלול
- הקרנה וחשיפה של סרטים חדשים נבחרים, הנמצאים בשלב עריכה מתקדם. 
- במסגרת המסלול מתאפשרת צפייה בגירסה מתקדמת של הסרט, על מנת לאפשר רכישה מוקדמת (PRESALE) ו/או השתתפות בהשלמת הפקה.
- הקרנות הראף קאט מתקיימות בחדר פרטי לקבוצה של משקיעים בנוכחות היוצרים.
- המסלול כולל תהליך לקטורה.
- היוצרים מוזמנים להגיש למסלול - סרטי תעודה בעלי פוטנציאל בינלאומי, המצויים בשלבי עריכה מתקדמים.

תאריך אחרון להגשה: 18.3.19

לטופס הרישום לחצו כאן>
דמי רישום בסך 100 ₪ ישולמו עם מילוי הטופס.

הטופס המוגש יהיה באנגלית ויכלול:
- מילוי פרטים עבור פרסום בקטלוג קופרו
- סינופסיס עד 500 מילים עבור הלקטורה
- חומרים ויזואליים (5-6 סצנות, 10-12 דקות, באנגלית או עם תרגום לאנגלית כולל לינק לצפייה) עבור הלקטורה
- יש למלא את טופס ההרשמה במלואו.

2. תנאים להגשה
- על הפרויקט להיות בשלב עריכה מתקדם
- עד 18.3.19 - 6-5 סצנות להגשה ללקטורה (10-12 דקות), מתורגמות לאנגלית.
- עד 27.5.19 - ראף קאט מתקדם, המכיל לפחות 75% מהסרט הסופי מתורגם לאנגלית, ולא פחות מ-40 דקות ערוכות בקובץ מוכן להקרנה. 
- הצעה שזכויותיה אינן שייכות ליוצרים ולמפיקים, לא תוכל לקחת חלק במסלול 
- סטודנטים לקולנוע אינם רשאים להגיש הצעות למסלול. 

3. אודות השתתפות במסלול
- הפרוייקטים שייבחרו בתהליך לקטורה, ייכללו בקטלוג האינטרנטי שיישלח לקניינים ועורכי תוכן מחו”ל, המגיעים לשוק קופרו.
- מתוך הקטלוג, המשקיעים בוחרים בפרוייקטים שבהם הם מעוניינים לצפות, וההקרנות נקבעות בהתאם לבחירותיהם.
- לכל פרוייקט שייבחר לצפייה על ידי המשקיעים, תיקבע הקרנה אחת של עד שעתיים, הכוללת צפייה ושיחה.

- היוצרים מתחייבים לשאת באחריות הבלעדית בכל הקשור להצגת היצירה באירוע. ”קופרו” לא תישא בכל אחריות כלפיו/או כלפי צד שלישי כלשהו בקשר עם ההצגה כאמור, לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, כל הפרה של זכות יוצרים ו/או זכות מבצעים ו/או כל זכות אחרת, פגיעה בשם טוב, לשון הרע וכדומה .
- היוצרים מצהירים כי יש או יהיו ברשותם את כל זכויות היוצרים וזכויות השימוש ביצירה, כפי שתושלם, ומאשרים ל”קופרו” להקרין הקרנה פומבית אחת, וכל זאת ללא כל תמורה. ההקרנה הפומבית תתקיים בתיאום היוצרים ובתאום ההתחייבויות החוזיות שלהם.
- בכותרות הסיום של הסרט, יחד עם שאר הגופים התומכים בסרט, יופיע הכיתוב הבא: 

הסרט הופק בעידוד ”קופרו-הקרן לשווק סרטי תעודה ואנימציה ע.ר.”
The film was produced with the endorsement of CoPro-Documentary and Animation Marketing Foundation RA

וכן יתווסף הלוגו של קופרו ליד הכיתוב הנ”ל. ”קופרו” תספק ליוצר שקופית ולוגו כאמור.

* חשוב לציין כי קרן קופרו היא מלכ”ר ואינה מעורבת בתהליך המסחרי, מטרתה לקדם הפצת סרטי תעודה ישראליים בעולם. החוזה המסחרי נעשה מול היוצרים / המפיקים. קרן קופרו מהווה אך ורק פלטפורמה מתווכת בין יוצרי הסרטים (או מיצגיהם) ובין הקניינים הפוטנציאליים, ולא לוקחת חלק ברווחי המכירה העתידיים של הסרטים. 

בהגישנו את  היצירה­­__________ לצורך השתתפות במסלול 'ראף קאט' 2019, הרינו מסכימים לכל סעיפי התקנון.

* כל בעלי הזכויות על הפרויקט מחייבים בחתימה

 

שם המפיק: _________________             שם הבמאי: _____________________

תאריך: ____________________             תאריך: ________________________

חתימת המפיק: ______________             חתימת המפיק: __________________

accessibility