מועדי הרשמה ועלויות קופרו 21

 

שם המסלול מועד הגשה מוקדם מועד הגשה אחרון תעריף הגשה דמי השתתפות במסלול
פיצ'ינג פורום הקופרודוקציות 11.1.19 4.2.19 עד השעה 12:00 בצהריים

במועד הגשה מוקדם
דמי הרשמה מוזלים - 50 ₪ לכל פרויקט

במועד הגשה אחרון
דמי הרשמה - 150 ₪ לכל פרויקט

800 ש"ח יועברו עד 10.3.19 בצירוף תקנון המסלול חתום ע"י כל בעלי הזכויות
ערוץ לשניים 25.1.19 15.2.19

במועד הגשה מוקדם: 
דמי הרשמה מוזלים - 50 ₪ לכל פרויקט

במועד הגשה אחרון: 
דמי הרשמה - 150 ₪  לכל פרויקט

400 ש"ח יועברו עד 18.4.19 בצירוף תקנון המסלול חתום ע"י כל בעלי הזכויות

ערוץ לשניים - פרויקטים שהשתתפו בעבר

 

  22.3.19 -------- 200 ש"ח במועד ההרשמה בצירוף תקנון המסלול חתום ע"י כל בעלי הזכויות

Innovation

  21.2.19 50 ש"ח  400 ש"ח יועברו עד 10.3.19 בצירוף תקנון המסלול חתום ע"י כל בעלי הזכויות

 ראף קאט

 

גרסא קצרה ללקטורה - 18.3.19

גרסא להקרנה בשוק - 20.5.19

  100 ש"ח ללא תשלום נוסף

נגישות