מועדי הרשמה ועלויות קופרו 21

 

שם המסלול מועד הגשה מוקדם מועד הגשה אחרון תעריף הגשה דמי השתתפות במסלול
פיצ'ינג פורום הקופרודוקציות 11.1.19 1.2.19

במועד הגשה מוקדם
דמי הרשמה מוזלים - 50 ₪ לכל פרויקט

במועד הגשה אחרון
דמי הרשמה - 150 ₪ לכל פרויקט

800 ש"ח יועברו עד 10.3.19 בצירוף תקנון המסלול חתום ע"י כל בעלי הזכויות
ערוץ לשניים 25.1.19 15.2.19

במועד הגשה מוקדם: 
דמי הרשמה מוזלים - 50 ₪ לכל פרויקט

במועד הגשה אחרון: 
דמי הרשמה - 150 ₪  לכל פרויקט

400 ש"ח יועברו עד 18.4.19 בצירוף תקנון המסלול חתום ע"י כל בעלי הזכויות

ערוץ לשניים - פרויקטים שהשתתפו בעבר

 

  22.3.19 -------- 400 ש"ח במועד ההרשמה בצירוף תקנון המסלול חתום ע"י כל בעלי הזכויות

Inside Out -
משלחות מחו"ל

 

  22.3.19 ------- 150 יורו יועברו עד תאריך 30.4.19

 ראף קאט

 

גרסא קצרה ללקטורה - 18.3.19

גרסא להקרנה בשוק - 20.5.19

  100 ש"ח ללא תשלום נוסף

 דיגיטל

  1.2.19   100 ש"ח 150 ש"ח 

 קופרו קמפוס

   22.2.19  -------- ללא עלות

נגישות