על המסלול


הגשה ולקטורה
מפיקים ובמאים מגישים את בקשותיהם באמצעות טופס הגשה (בהתאם לתקנון ולהנחיות ההגשה ולא יאוחר ממועד ההגשה האחרון). הבקשות מועברות אל לקטורים מאירופה, מארה"ב ומישראל, ומתקיים תהליך של לקטורה. 
בתום תהליך הלקטורה בו נבחרים הפרויקטים שמתקבלים למסלול 'פיצ'ינג פורום הקופרודוקציות', מועברות התוצאות לכל המגישים. 
יוצרים אשר להם פרויקטים שהתקבלו למסלול, מתחילים בתהליך הכנה לקראת הפרזנטציה הפומבית, והדיאלוג עם משקיעים ושותפים פוטנציאלים, אשר יתקיימו במהלך שוק קופרו.
חלק מן הפרויקטים אשר לא יתקבלו למסלול "פיצ'ינג פורום הקופרודוקציות" יועברו לתהליך הלקטורה למסלול "ערוץ לשניים" (פגישות אישיות עם משקיעים פוטנציאליים בינלאומיים).
בתום הלקטורה למסלול "ערוץ לשניים" יועברו התוצאות לכלל המגישים. לפרטים נוספים ראו מסלול ערוץ לשניים.


סדנאות הכנה
יוצרים אשר להם פרויקטים שהתקבלו למסלול ’פיצ’ינג פורום הקו-פרודוקציות’ יזכו לתהליך הכנה פרטני ואפקטיבי במסגרת סדנאות שיתקיימו לקראת השוק הישראלי הדוקומנטרי והפרזנטציה הפומבית ב’פיצ’ינג פורום הקו-פרודוקציות’.


סדנת אומן
סדנת אמן בהנחיית נציגים בכירים ממובילי התעשייה הדוקומנטרית הבינלאומית.
המנחים יקיימו פגישות אישיות עם היוצרים, ינחו וייעצו להם כיצד לקדם ולהציג את רעיונותיהם בפני המשקיעים הזרים. 
לאחר הסדנא תינתן ליוצרים אפשרות לשפר את הגשותיהם הכתובות לאור התובנות שהושגו מהמפגש עם המנחים הבינלאומיים. ההגשות המעודכנות תועברנה בהמשך למשקיעים ולשותפים זרים פוטנציאליים, אשר ייקחו חלק בשוק.
סדנת האמן תתקיים במהלך חודש מרץ בתל אביב


סדנאות סימולציה
סדנאות הסימולציה נועדו לאמן ולשפר את הצגת התסריטים על ידי היוצרים בפרזנטציה הפומבית.
את הסדנאות ינחו יוצרים ומפיקים מבכירי התעשייה הדוקומנטרית הישראלית, אשר להם ניסיון בשוק הבינלאומי.
הסדנאות מתמקדות באימון ושיפור הפרזנטציה המילולית (בשפה האנגלית) ובטריילר. 
אחת ממטרות הסדנאות היא לחדד את ה - ‘Unique Selling Point’ של הסרט, אותו יציגו היוצרים בזמן קצוב במהלך הפי’צ’ינג.
• סדנת סימולציה ראשונה תתקיים במהלך חודש אפריל בתל אביב. 
• סדנת סימולציה שנייה תתקיים במהלך חודש מאי בתל אביב.


קטלוג
לקראת אירועי השוק הישראלי הדוקומנטרי יופקו קטלוגים של הפרויקטים, בהם נמצאת האינפורמציה המלאה והמפורטת על הפרויקטים. קטלוגים אלה נשלחים מראש לאורחי קופרו (אותם משקיעים / שותפים בינלאומיים פוטנציאלים) ולאחר קריאת החומר הכתוב, הם בוחרים עם מי הם מעוניינים להיפגש במהלך ימי השוק ולאחר הפרזנטציה הפומבית. 

פיצ’ינג פורום הקו-פרודוקציות
פיצ’ינג פורום קו-פרודוקציות הינו הצגה פומבית של פרויקטים דוקומנטריים מבטיחים בפני משקיעים זרים. הפורום מתנהל כולו בשפה האנגלית. היוצרים מציגים את הפרויקטים הנבחרים שלהם בפני פאנל משקיעים בינלאומיים, ביניהם נציגים בכירים של רשתות שידור מובילות וקרנות קולנוע חשובות מהעולם. לכל פרויקט ניתן זמן קצוב של 15 דקות פרזנטציה, מהן 7.5 דקות – הצגת הפרויקט על ידי היוצרים (כולל טריילר), ו 7.5 דקות נוספות לשאלות שיציגו יושבי הפאנל בפני היוצרים. 
(זמן כל פרזנטציה הינו קצוב ומדוד ולכן בהכנות לקראתה, היוצרים מתאמנים בהצגת הפרויקט שלהם במסגרת הזמן המותר ומבלי לחרוג ממנו). את הפורום מנחה פטרסון פרנס, מפיק קנדי בכיר ומטובי מנחי הפיצ’ינג בעולם, אשר היה שותף ביצירת פורמט הפיצ’ינג כפלטפורמה לגיוס כספים.

שיחות "אחד על אחד"
בהמשך לפיצ’ינג בו הוצגו הפרויקטים, תתקיימנה שיחות אישיות בין היוצרים הישראליים לבין הנציגים הבינלאומיים, כצעד ראשון בתרגומה של התעניינותם הראשונית בפרויקטים - לקידום היקשרות חוזית ואופציה להשקעה. 
השיחות מתואמות על ידי צוות קופרו בהתאם לבקשותיהם של הנציגים הבינלאומיים. 

 


 

accessibility