מועדי הרשמה ועלויות

שם המסלול מועד הגשה מוקדם מועד הגשה אחרון תעריף הגשה דמי השתתפות במסלול
פיצ'ינג פורום הקופרודוקציות 11.119 4.2.19 עד לשעה 12:00 בצהריים

במועד הגשה מוקדם: דמי הרשמה מוזלים - 50 ₪ לכל פרויקט

במועד הגשה אחרון: דמי הרשמה - 150 ₪ לכל פרויקט

800 ש"ח יועברו עד ה-10.3.19 בצירוף תקנון המסלול חתום ע"י כל בעלי הזכויות
ערוץ לשניים 25.1.19 15.2.19

במועד הגשה מוקדם: דמי הרשמה מוזלים - 50 ₪ לכל פרויקט

במועד הגשה אחרון: דמי הרשמה - 150 ₪  לכל פרויקט

400 ש"ח יועברו עד ה-18.4.19 בצירוף תקנון המסלול חתום ע"י כל בעלי הזכויות

ערוץ לשניים - פרויקטים שהשתתפו בעבר

 

  22.3.19 -------- 200 ש"ח במועד ההרשמה בצירוף תקנון המסלול חתום ע"י כל בעלי הזכויות

Innovation - פיצ'ינג

  21.2.19 50 ש"ח  400 ש"ח יועברו עד ה-10.3.19 בצירוף תקנון המסלול חתום ע"י כל בעלי הזכויות
Innovation - ער' לשניים   21.2.19 50 ש"ח 150 ש"ח יועברו עד ה-10.3.19 בצירוף תקנון המסלול חתום ע"י כל בעלי הזכויות

ראף קאט

גרסא קצרה ללקטורה - 18.3.19 גרסא להקרנה בשוק - 20.5.19  100 ש"ח  ללא תשלום נוסף

נגישות