Inside Out

 מסלול "אינסייד אאוט" - קופרודוקציה עם ישראל

Inside Out – Co-Producing with Israel

ב-2009 פתחה קופרו את מסלול ה"אינסייד אאוט", שנועד למפיקים זרים שמחפשים שותפים ישראלים לפרוייקטים שלהם. כוונת המסגרת לקדם הדדיות בין תעשיית הקולנוע הישראלית לבין אלו שבמדינות איתן יש לנו אמנה בתחום הקולנוע. בכל שנה קופרו מארחת מספר משלחות ממדינות אלה. עד היום התארחו בשוק קופרו משלחות מפיקים מגרמניה, פולין, קנדה, צרפת, בריטניה ואוסטריה. 

במסלול זה, קופרו מקווה ליצר הדדיות בקו-פרודוקציות ישראליות-זרות ולהרחיב את הזיקה של היוצר הישראלי לשוק העולמי כדי ליצור בסיס לשיתופי פעולה. חברי המשלחת לוקחים חלק באירועי קופרו, כשבראשם אירועי הפיצ'ינג של מסלול "אינסייד אאוט". במעמד זה היוצרים הזרים  מציגים את הפרוייקטים שלהם לפאנל של מנהלי קרנות ורשתות טלוויזיה ישראלים ובפני מפיקים ומפיצים ישראלים. לאחר מכן מתקיימות פגישות אחד על אחד בין נציגי התעשייה המקומית והמפיקים הזרים.  

הפרוייקטים נבחרים על-ידי נציגי קופרו ולקטורים חיצוניים, על בסיס 4 קריטריונים:

- פרוייקטים שיש להם נגיעה לנושאים ישראלים, יהודיים או אזוריים. 

- נושאים בינלאומיים שיש להם פוטנציאל ליצור עניין רב.

- איכות הפרוייקט.

- פרוייקטים שנמצאים בשלב עריכה מתקדם.

 המסלול פותח אפשרויות לרכישה מוקדמת (Pre Buy) ולהשלמת הפקה. 

ב2019 לא יתקיים מסלול זה

 

 

accessibility