דוקושוק 2018

מכיוון שאנו עומלים השנה על פיתוח כלי מיוחד לקניינים שיתן מענה לצרכי יוצרים בשלבי ההפקה השונים וסרטים גמורים בפרט,

לא יתקיים השנה מסלול דוקושוק ולא תתקבלנה הגשות למסלול.

 

נגישות