השתתפות במשלחות לחו"ל

 

הרישום נעשה באמצעות מנהלי בתי הספר לקולנוע הממליצים על פרוייקטים נבחרים.

משלחות הכוללות סטודנטים מתקיימות מעת לעת.

לבירורים נא לפנות למשרד: info@copro.il

03-6850315

נגישות