הנחיות ותקנון


1. אודות המסלול

מסלול 'ערוץ לשניים' הינו מסלול פגישות אישיות (”אחד על אחד”), בין יוצרים ישראליים לבין מגוון משקיעים פוטנציאליים מחו”ל: מפיקים בינלאומיים, עורכי תוכן, קניינים, ומפיצים פוטנציאליים.

בשונה ממסלול הפיצ'ינג, מסלול זה רלוונטי גם לפרויקטים "נישתיים" שיכולים לעניין רק חלק מהמשקיעים, ולפרויקטים שאינם מתאימים להצגה פומבית.

מסלול זה פותח בפני היוצרים אפיקי מימון נוספים, ומיועד לפרויקטים תיעודיים בשלבי הפקה שונים, גם ללא מימון ראשוני
מסלול 'ערוץ לשניים' התפתח משמעותית בשנים האחרונות, מאות פגישות אחד על אחד שהתקיימו בימי השוק, הניבו שיתופי פעולה רבים ופוריים עם רשתות זרות, מפיקים ומפיצים בינלאומיים

מועד הגשה מוקדמת: 25.1.19

תאריך הגשה אחרון: 15.2.19

פרויקטים שהשתתפו בעבר בקופרו ומעוניינים להשתתף (ללא עלות רישום): 2.3.19

 

2. דמי רישום מסלול

עלות הרישום למסלול 'ערוץ לשניים', תלויה במועד ההרשמה:

 • במועד הגשה מוקדם: דמי רישום מוזלים - 50 ₪
 • במועד הגשה רגיל:  דמי רישום - 150 ₪


3. דמי השתתפות

 • פרויקטים שיתקבלו למסלול יחויבו בדמי השתתפות על סך 400 ₪.
 • פרויקטים אשר השתתפו בעבר במסלולים 'ערוץ לשניים' / פיצ'ינג ומעוניינים להשתתף במסלול 'ערוץ לשניים' גם השנה, זכאים להירשם ללא דמי רישום אך בצמוד לתשלום דמי ההשתתפות במסלול (ע"ס 400 ₪).


4. טופס ההגשה למסלול

ההגשה הינה בטופס מקוון. 

החומר המוגש יהיה בשפה האנגלית, ויכלול:

 1. פרטים טכניים
 2. סינופסיס (50 מילים; 500 מילים)
 3. מידע אודות הפרויקט: דמויות ראשיות, רקע, access, הצהרת כוונות של הבמאי/ת, שפה ויזואלית וכו' (1,000 מילים)

יש למלא את טופס ההרשמה במלואו.

מומלץ מאוד לעיין בטיפים להגשה לפני מילוי הטופס.


5. תנאים נוספים

 • הצעות שתתקבלנה למסלול 'ערוץ לשניים' תהיינה חייבות במפיק מקצועי, אשר הפיק לפחות 2 סרטים בעבר, לא כולל סרטים במסגרת הלימודים או פרויקט סיום לימודים.
 • על היוצרים שהתקבלו לשלם את דמי ההשתתפות לא יאוחר מתאריך 18.4.19, ולצרף את התקנון סרוק וחתום על ידי המפיקים והבמאים. לאחר תאריך זה, לא תתאפשר משיכת הפרויקט מהמסלול, למעט מקרים חריגים ולאחר אישור ממנהלי המסלול.
 • קופרו שומרת לעצמה את הזכות להעביר פרויקטים בין המסלולים השונים. הדבר מותנה באישור היוצרים.
 • עבור כל פרוייקט שיתקבל, יינתנו שני תגי השתתפות מטעם קופרו.
 • אין הגבלה במספר הפעמים שפרויקט יכול להשתתף במסלול 'ערוץ לשניים'.
 • אין הגבלה במספר ההצעות שבית הפקה אחד יכול להגיש.
 • סטודנטים לקולנוע אינם רשאים להגיש הצעות למסלול. מקרים חריגים ידונו בהמלצת ראש החוג לקולנוע. עבור סטודנטים קיים מסלול נפרד - קופרו קמפוס.
 • היוצרים מתחייבים למסור נתונים על משקיעים, היקף השקעות ו/או מו"מ עם משקיעים, המתנהלים בהקשר לפרויקט, בהתבקש ע"י קופרו.


6. זכויות יוצרים

- הצעה שזכויותיה אינן שייכות ליוצרים ולמפיקים, לא תוכל לקחת חלק במסלול.

- היוצרים מתחייבים לשאת באחריות הבלעדית בכל הקשור להצגת היצירה באירוע. 'קופרו' לא תישא בכל אחריות כלפי ו/או כלפי צד שלישי כלשהו בקשר עם ההצגה כאמור, לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, הפרה של זכות יוצרים ו/או זכות מבצעים ו/או כל זכות אחרת, פגיעה בשם טוב, לשון הרע וכדומה.

- היוצרים מצהירים כי יש או יהיו ברשותם את כל זכויות היוצרים וזכויות השימוש ביצירה, כפי שתושלם, ומאשרים ל'קופרו' להקרין הקרנה פומבית אחת, וכל זאת ללא תמורה. ההקרנה הפומבי תתקיים בתאום עם היוצרים ובתאום ההתחייבויות החוזיות שלהם.

- בכותרות הסיום של הסרט, יחד עם שאר הגופים התומכים בסרט, יופיע הכיתוב הבא:

הסרט הופק בעידוד "קופרו – קרן לשיווק סרטי תעודה ואנימציה (ע.ר)"

(The film was produced with the endorsement of CoPro – Documentary and Animation Marketing Foundation (R.A

וכן יתווסף הלוגו של קופרו ליד הכיתוב הנ"ל.

קופרו תספק ליוצרים שקופית ולוגו.

 

7. מסלול פיצ'ינג פורום הקופרודוקציות ומסלול ערוץ לשניים

- פרויקטים אשר התקבלו והשתתפו במסלול הפיצ'ינג בשנת 2018, יהיו זכאים להכלל באופן אוטומטי, מבלי לעבור תהליך לקטורה נוסף, במסלול 'ערוץ לשניים'. מותנה באישור היוצרים.

- קופרו שומרת לעצמה את הזכות להעביר פרויקטים שלא התקבלו למסלול הפיצ'ינג ללקטורת מסלול 'ערוץ לשניים'.

 

הנכם מוזמנים לפנות אלינו להתייעצויות נוספות: 

 / pitching@copro.co.il  03-6850315

accessibility