הנחיות ותקנון

מסלול 'ערוץ לשניים' : תקנון ופרטים:

אודות מסלול 'ערוץ לשניים':

מסלול ערוץ לשניים לשנת 2018 יתקיים במסגרת שוק הקופרודוקציות, במהדורתו ה-20, בתאריכים 3-7 ביוני 2018. המסלול הנו מסלול פגישות אישיות (”אחד על אחד”), בין יוצרים ישראליים לבין מגוון משקיעים פוטנציאליים מחו”ל: מפיקים בינלאומיים, עורכי תוכן, קניינים, ומפיצים פוטנציאליים.

בשונה ממסלול הפיצ'ינג, מסלול זה רלוונטי גם לפרויקטים "נישתיים" שיכולים לעניין רק חלק מהמשקיעים, ולפרויקטים שאינם מתאימים להצגה פומבית.

מסלול זה פותח בפני היוצרים אפיקי מימון נוספים, ומיועד לפרויקטים תיעודיים בשלבי הפקה שונים, גם ללא מימון ראשוני
מסלול 'ערוץ לשניים' התפתח משמעותית בשנים האחרונות, מאות פגישות אחד על אחד שהתקיימו בימי השוק, הניבו שיתופי פעולה רבים ופוריים עם רשתות זרות, מפיקים ומפיצים בינלאומיים

האם הסרט שלי מתאים להגשה לקופרו? לחצו כאן>

תאריך אחרון להגשה: 1.3.18

דמי הרשמה למסלול

 • עלות ההרשמה ללקטורה למסלול 'ערוץ לשניים', תלויה במועד ההרשמה:
 • במועד הגשה מוקדמת דמי הרשמה מוזלים - 50 ₪
 • במועד הגשה רגיל  דמי הרשמה רגילים - 150 ₪

 

דמי השתתפות במסלול

 • פרויקטים שיתקבלו למסלול יחויבו בדמי השתתפות על סך 400 ₪.
 • פרויקטים אשר השתתפו בעבר בערוץ לשניים ומעוניינים להשתתף גם השנה, זכאים להירשם ללא דמי הרשמה אך בצמוד לתשלום דמי המסלול (ע"ס 400 ₪) ועד תום מועד ההרשמה למסלול (22.3.18) בלבד.
 • פרויקטים אשר ייקחו חלק בפיצ’ינג פורום הקו-פרודוקציות וישתתפו במסלול 'ערוץ לשניים', לא יחויבו בדמי השתתפות למסלול  'ערוץ לשניים'.


טופס ההרשמה למסלול:

ההגשה הנה בטופס הזמין ברשת. למעבר לטופס הרישום לחצו כאן>


החומר המוגש יהיה בשפה האנגלית, ויכלול:

פרטים טכניים סינופסיס עד 500 מילה טריטמנט עד 1000 מילה הצהרת כוונות של  הבמאי עד 500 מילה מומלץ לצרף חומרים וויזואליים (2-10 דקות, באנגלית או עם תרגום לאנגלית)

יש למלא את טופס ההרשמה במלואו.

מומלץ מאוד לעיין בטיפים להגשה לפני מילוי הטופס.


תנאים נוספים

 • הצעות שתתקבלנה למסלול 'ערוץ לשניים', תהיינה חייבות במפיק מקצועי, אשר הפיק לפחות 2 סרטים בעבר, לא כולל סרטים במסגרת הלימודים או פרויקט סיום לימודים.
 • על היוצרים שהתקבלו לשלם את דמי ההשתתפות לא יאוחר מ 22.4.18, ולצרף את התקנון סרוק וחתום על ידי המפיקים והבמאים. לאחר תאריך זה, לא תתאפשר משיכת הפרויקט מהמסלול, למעט מקרים חריגים ולאחר אישור ממנהלי המסלול. 
 • קופרו שומרת לעצמה הזכות להעביר פרויקטים בין המסלולים השונים, מותנה באישור היוצרים.   
 • עבור כל פרוייקט שיתקבל, יינתנו שני תגי השתתפות מטעם קופרו. כל תג משתתף נוסף יחוייב בתשלום נוסף של 170 ₪.
 • אין הגבלה במספר הפעמים שפרויקט יכול להשתתף במסלול 'ערוץ לשניים'.
 • אין הגבלה במספר ההצעות שבית הפקה אחד יכול להגיש.
 • הצעה שזכויותיה אינן שייכות ליוצרים ולמפיקים, לא תוכל לקחת חלק במסלול.
 • סטודנטים לקולנוע אינם רשאים להגיש הצעות למסלול. מקרים חריגים ידונו בהמלצת ראש החוג לקולנוע. עבור סטודנטים קיים מסלול נפרד - קופרו קמפוס.
 • היוצרים מתחייבים לשאת באחריות הבלעדית בכל הקשור להצגת היצירה באירוע.  "קופרו" לא תישא בכל אחריות כלפי ו/או כלפי צד שלישי כלשהו בקשר עם ההצגה כאמור, לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, כל הפרה של זכות  יוצרים ו/או זכות מבצעים ו/או כל זכות אחרת, פגיעה בשם טוב, לשון הרע וכדומה .
 • היוצרים מצהירים כי יש או יהיו ברשותם את כל זכויות היוצרים וזכויות השימוש ביצירה, כפי שתושלם, ומאשרים ל"קופרו" להקרין הקרנה פומבית אחת, וכל זאת ללא כל תמורה. ההקרנה הפומבית תתקיים בתיאום היוצרים ובתאום התחייבויות החוזיות שלהם.
 • בכותרות הסיום של הסרט, יחד עם שאר הגופים התומכים בסרט, יופיע הכיתוב הבא: 


הסרט הופק בעידוד  "קופרו-הקרן לשווק סרטי תעודה ואנימציה ע.ר."

The film was produced with the endorsement of CoPro-Documentary Marketing Foundation And Animation RA

 • וכן יתווסף הלוגו של קופרו ליד הכיתוב הנ"ל. ["קופרו" תספק ליוצר שקופית ולוגו כאמור].
 • היוצרים מתחייבים למסור נתונים על משקיעים, היקף השקעות ו/או משאי ומתן עם משקיעים, המתנהלים בהקשר לפרויקט, בהתבקש על ידי קופרו.
 • בהגישנו את  היצירה­­__________ לצורך השתתפות במסלול 'ערוץ לשניים' 2017, הרינו מסכימים לכל סעיפי התקנון.

  * כל בעלי הזכויות על הפרויקט מחייבים בחתימה

  תאריך:________________

  חתימת   המפיק/ים:________________          ______________________

  חתימת הבמאי/ים: _________________         ______________________

 

הנכם מוזמנים לפנות אלינו להתייעצויות נוספות :

pitching@copro.co.il /  03-6850315

נגישות