Spark Animation Film Festival – קנדה

(אין הגשות, התכנית נבחרת מראש על ידי המנהלים)

פסטיבל אנימציה שהוקם רק בשנת 2008, וכבר קנה לעצמו שם בתחום פסטיבלי האנימציה. "אנחנו אוהבים אנימציה ואנחנו רוצים לשתף את האהבה הזו עם העולם כולו" מצהירים מנהלי הפסטיבל באתר הרשמי. הפסטיבל נערך כל שנה בחודש אוקטובר.

הפסטיבל מתמקד בעיקר בהקרנת סרטים קצרים, אם כי במקביל ישנן לא מעט סדנאות העוסקות בהתפתחות האפקטים הוויזואליים הממוחשבים.

הפסטיבל מקרין סרטי אנימציה מכל הסוגים, אנימציה ממוחשבת, קלאסית, סטופ מושן ועוד. זהו פסטיבל שנאצר על ידי עורכי התוכניות שסוקרים את כל הפסטיבלים הגדולים בעולם, ובוחרים את הסרטים שנראים להם הכי טובים.

בשנת 2015 במסגרת הפסטיבל הוקרנו: "Damn those crows" של שי בלומנקרנץ, ענבל גרוסמן, רותם חרמוני ורועי צור, "הרקיע השביעי" של אור טילינגר, ו"אפריקה שלי - גלעד כהנא" של שריאל קסלסי.

accessibility