Film i Väst – שבדיה

(מועד אחרון להגשה – אין תאריך ספציפי)

 

קרן מקומית לאזור וסטרה-גוטאלאנד שבמערב שבדיה. הקרן הוקמה בשנת 2002 ומאז השתתפה בקו פרודוקציות של מאות סרטים, רובם סרטים עלילתיים.

 

גובה התמיכה המרבי לא יעלה על 20 אחוז מהתקציב הכולל של הסרט (במקרים מאוד חריגים הקרן תתמוך בסכום התואם גובה שליש מהתקציב, וזאת במקרים בהם הסרט כולו מצולם במערב שבדיה.

 

הקרן תומכת גם בפרויקטים תיעודיים קצרים (עד שעה) ובסרטי אנימציה. הקרן תומכת רק בשלב התסריט וההפקה ולא בשלבי העריכה והפוסט. עם זאת, הקרן כנראה לא תיכנס להפקה שהצילומים שלה כבר החלו, מכיוון שהיא כן מעוניינת ללוות את הפרויקט בו היא תומכת מן ההתחלה.

 

בעוד שחשוב לקרן כי הסרטים הם היא תומכת, יצולמו באזור מערב שבדיה, חשוב לה אפילו עוד יותר כי ההפקות יעסיקו אנשים מקומיים ועל כן, ניתן לשאת ולתת על כמות הצילומים שייעשו באזור תחת השגחת הקרן.

 

כמו רוב הקרנות, צריכים למצוא שותף שבדי להפקה, אם כי במקרה של הקרן הזו, ערוצי טלוויזיה, דוגמת SVT אינם נחשבים, אלא רק חברות הפקה עצמאיות. בשנים האחרונות תמכה הקרן בכמה סרטים מדוברים כמו "כוח עליון" שהיה ב 2015 מועמד לפרס גלובוס הזהב בקטגוריית הסרט הזר הטוב ביותר והסרט "ניצוד" שהיה מועמד ב 2012 לאוסקר בקטגוריית הסרט הזה.

accessibility