World Cinema Fund – גרמניה

(מועד אחרון להגשה – שני מועדים – פברואר ואמצע יולי למסלול הפקה. לתמיכה בהפצה אפשר להגיש במהלך כל השנה)

קרן שהוקמה ב-2004 על ידי פסטיבל ברלין והקרן הפדרלית הגרמנית לתרבות במטרה לעודד סרטים ממדינות מתפתחות, בהם גם מדינות מן המזרח התיכון. עם השנים הצטרפו למיזם שותפים נוספים כמכון גתה ודויטשה וולה.

הקרן תומכת בסרטים באורך מלא בלבד, עלילתיים ותיעודיים. כדי להיות קבילים לקבלת תמיכה מן הקרן יש ליצור שותפות עם חברת הפקה או הפצה גרמנית. ניתן ליצור שותפות כזו אחרי שהפרויקט עבר שלב והומלץ לתמיכה.

הקרן שואפת להביא את הסרטים הנתמכים לבתי הקולנוע בגרמניה ואפילו תעזור בהפצת הסרט. נכון לשנת 2016, התמיכה המקסימלית בפרויקט עמדה על 80,000 יורו.

בשנים האחרונות לא נרשמה תמיכה בסרטים ישראלים, אם כי הקרן תמכה בכמה יצירות מקומיות כמו: "עג'מי" של ירון שמיר וסכנדר קובטי (2009), "שלטון החוק" של רענן אלכסנדרוביץ (2011) ו"הנותנת" של הגר בן אשר (2012).

accessibility