Gucci Tribeca Documentary Fund – ארה"ב

(מועד אחרון להגשה – פברואר)

קרן נוספת של מכון טרייבקה. הקרן נותנת מענקי השלמה לסרטים תיעודיים אשר נמצאים בשלבים האחרונים של ההפקה (שלבי הפוסט פרודקשין). הקרן מתעסקת בסרטים העוסקים בזכויות האדם, צדק חברתי ונושאים חברתיים כלל עולמיים. כל הסרטים הנתמכים על ידי הקרן הם סרטי תעודה באורך מלא.

כמו כן, הקרן מעניקה תקציבים ל 4 בימאים בשנה שסרטיהם עוסקים בהעצמה נשית או בחיי בני נוער/ילדים ברחבי העולם. בין השיקולים של הקרן לתמיכה נמצאים הפוטנציאל להצלחה בפסטיבלים, הסיכוי להקרנה בבתי קולנוע ומידת ההתאמה של הנושא אל הקהל האמריקאי.

בשנת 2015 הוגשו כ-500 פרויקטים מ-50 מדינות ונתנו מענקים ל 10 פרויקטים, בהם לסרטה של העיתונאית, מאיה זינשטיין, "טהורה לעד" שסקר את תופעת אוהדי מועדון הספורט בית"ר.

accessibility