The Film Agency for Wales – אנגליה

(מועד אחרון להגשה – אין מועדים ספציפיים יש לפנות לקרן באופן פרטי)

קרן מקומית למחוז ויילס בבריטניה. הקרן תומכת בקולנוע עלילתי, תיעודי ואנימציה ותעדיף לתמוך בסרטים באורך מלא וכאלה שיש להם פוטנציאל הפצה נרחב (לאו דווקא מסחרי, אלא גם סרטי פסטיבלים).

התנאים לתמיכה שונים מרוב הקרנות באירופה: בעוד שרוב הקרנות דורשות כי הצילומים יתבצעו באזור בו הקרן ממוקמת, הסרטים הנתמכים על ידי קרן זו יכולים להיות מצולמים בכל מקום בעולם אם כי יש דגש על העסקת אנשי צוות מוויילס. כמו כן הסרט צריך לענות להגדרות השונות אשר קבעה המועצה הבריטית לקולנוע, ולעבור כסרט "בריטי".

הקרן תומכת בדרך כלל בסביבות 3-5 סרטים בשנה, אולם ברוב המקרים היא לא תהיה מקור המימון הראשון של ההפקה אלא תרצה לראות כי יש משקיעים נוספים בסרט.

accessibility