Film Fonds Wien – אוסטריה

(מועד אחרון להגשה – מועדים שונים להפקות טלוויזיה ולסרטי קולנוע, יש להתעדכן באתר)

קרן ציבורית במימון עיריית וינה הקיימת מאז שנת 1992 ותומכת באירועי תרבות שונים בהם גם תיאטרון וקולנוע. הקרן תומכת בכ-60 סרטים מרחבי העולם מדי בשנה. הז'אנרים הנתמכים הם עלילתי באורך מלא (לפחות 70 דקות), תיעודי (לפחות באורך של 59 דקות), אנימציה ודרמות טלוויזיה.

במקרים של קו-פרודוקציות, על ההפקה להגיש בקשה יחד עם מפיק אוסטרי (בלי הפקה אוסטרית אין טעם להגיש בקשות) והקרן תספק לא יותר מ-50% מחלקו של המפיק האוסטרי. מה שכן, כל התמיכה של הקרן חייבת להיות מושקעת בווינה, אם בשכרת ציוד או בתשלום משכורות לאנשי וינה העובדים בהפקה.

הקרן מחפשת לעודד שונות וסרטים אשר יראו את הייחוד התרבותי המקומי ולכן יינתנו עדיפות לסרטים העוסקים בווינה.

יש לציין כי האתר של הקרן אינו מאוד נגיש וכדי להבינו יש להצטייד בגרמנית רהוטה.

accessibility