Stalker International Film Festival – רוסיה

(מועד אחרון להגשה – ספטמבר)

הפסטיבל נוסד בשנת 1995 ומוקדש לסרטים בנושאי זכויות האדם. הפסטיבל נפתח מדי שנה ב-10 בדצמבר, יום השנה להכרזת זכויות האדם של האו"ם ומתקבלים אליו סרטים עלילתיים וסרטים תיעודיים.

המסגרת התחרותית מיועדת לסרטים רוסיים בלבד והמסגרת הבינלאומית מעניקה רק ציונים לשבח. לצד הקרנות הסרטים מקיים הפסטיבל תערוכות ואירועים מיוחדים הנוגעים בנושאי זכויות האדם.

הפסטיבל קרוי על שם סרטו של אנדריי טרקובסקי משנת 1979, והקרנה שלו חותמת את ימי הפסטיבל מדי שנה. הסרט מקדם ערכים של אהבה, חמלה, אכפתיות כלפי הזולת ויחס של אחריות בין היחיד לחברה.

האתר הרשמי של הפסטיבל קיים רק בשפה הרוסית.

accessibility