ZagrebDox International Documentary Film Festival – קרואטיה

(מועד אחרון להגשה – דצמבר)

פסטיבל לקולנוע דוקומנטרי שנוסד בשנת 2005 ונערך בסוף חודש פברואר בזגרב, קרואטיה.

המסגרת התחרותית כוללת שתי קטגוריות: סרטים קרואטיים וסרטים בינלאומיים. המסגרת הלא תחרותית כוללת קטגוריות נושא - כגון סרטי תיעודה בנושא מוסיקה, סוציאליזם-קפיטליזם, רטרוספקטיבות ליוצרים דוקומנטריים נודעים, סרטים המיועדים גם לילדים ועוד.

במסגרת הפסטיבל מוענקים כחמישה פרסים, פרס לסרט התיעודי הבינלאומי הטוב ביותר, לסרט הקרואטי הטוב ביותר, פרס ליוצר צעיר עד גיל 35, פרס חביב הקהל ופרס לסרט העוסק בנושא זכויות האדם.

במהלך הפסטיבל נערך גם אירוע פיצ'ינג גדול תחת הכותרת Zagrebdox Pro הפתוח ליוצרים קרואטים ויוצרים מרחבי העולם. מדובר על מספר ימים בהם נערכים פאנלים, סדנאות ומפגשים עם אנשי מקצוע, וכמובן, אירוע פיצ'ינג.

בשנים האחרונות הקולנוע הישראלי מראה נוכחות קבועה בפסטיבל (ולא אחת זוכה בפרסים או ציונים לשבח). בפסטיבל בשנת 2015 הוקרן סרטה של ונסה לאפא, "אדם הגון", סרטם הקצר של יואב גרוס ואיהאב טרבייה "אם תחייך העולם יחייך אליך" ו"הנסיך הירוק" של נדב שירמן. בשנת 2016 הוקרן הסרט הקצר של איריס זכי ''חפיפה'' וזכה לציון לשבח מטעם השופטים. סרטו של סילבן ביגלאייזן "עד קצה הזריחה" זכה בפרס חביב הקהל.

accessibility