איטליה - Dei Papoli

(מועד אחרון להגשת סרטים – סוף פברואר)

הפסטיבל שנערך בסוף נובמבר - תחילת דצמבר בפירנצה, נוסד בשנת  1959 ומוקדש לסרטי תעודה. הפסטיבל מצהיר כי מטרתו היא שימור מורשת הקולנוע התיעודי העולמי, קידום הקולנוע התיעודי העכשווי ובחינה עסקית וניסיון להתוות את דרכו של הקולנוע התיעודי בעתיד.

הפסטיבל מקיים מסגרת תחרותית אליה מתקבלים סרטים תיעודיים באורך מלא (מעל 40 דקות) וסרטי תעודה קצרים (עד 40 דקות).

הקטגוריות השונות בפסטיבל כוללות: תחרות הסרט התיעודי הטוב ביותר, פנורמה והקרנת סרטים מרחבי העולם מחוץ לתחרות. במקביל נערכות מחוות ליוצרים מהעבר וההווה מרחבי העולם, פאנלים והרצאות בנושאים תמתיים (בשנת 2015 למשל הנושא היה "הגירה").

בפסטיבל מוענקים פרסים לסרט התיעודי הארוך הטוב ביותר, לסרט התיעודי באורך הבינוני הטוב ביותר, ופרס לסרט התיעודי הקצר הטוב ביותר. כמו כן ניתנים פרסי חביב הקהל ופרס לסרט האנתרופולוגי הטוב ביותר - שאינם נושאים פרסים כספיים.

 

ב-2014 הוקרן בפסטיבל סרטה של יעל לוטם "העלמה והמוות" וב- 2015 הסרט "מיסטר גאגא" של תומר היימן.

accessibility