קרן קופרו לשיווק תוכן ישראלי פועלת לקידום יוצרי ויוצרות קולנוע לאורך השנה. הפעילות של הקרן תלויה רבות בשיתוף הפעולה המתמשך עם תעשיית הקולנוע בישראל ובעולם.

תרומתכם.ן תסייע לקופרו להרחיב את פעילותנו בהפצת סיפורים מישראל ברחבי העולם ולהגדיל את מעגל היוצרים.ות בהם.ן נוכל לתמוך. תרומה בכל סכום תתקבל בברכה. התרומה מוכרת לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה, קבלה תשלח בהתאם.

לתרומה כספית >>

אתם.ן מוזמנים.ות להצטרף אלינו כמתנדבים.ות במגוון האירועים שהקרן מפיקה. להתנדבות ניתן לשלוח לנו מייל ל: info@copro.co.il או למלא פרטים בטופס יצירת קשר בעמוד צור קשר ונחזור אליכם.ן

Accessibility statement for Copro’s website

In recent years websites have become the main platform for the information and services that are offered by the company to the general public.
On this website you can find information about Copro Ltd. and the various projects that it designed, marketed and is currently marketing, as well as a project gallery, a quick contact option, and more.
Our goal in making this website accessible is to create equal opportunities in the online sphere for people with various disabilities and people who use various assistive technologies while browsing the Internet.

Accessibility adjustments on this website

On this website, accessibility adjustments have been made in accordance with the recommendations of the Israel Standard (IS 5568) and content accessibility on the Internet at the AA level, with the recommendations of the WCAG2.0 document published by the international organization W3C that deals with standardization on the Internet.

The adjustments made on the site were tested using the most common browsers: Google Chrome and Internet Explorer. In order to have a pleasant and optimal browsing experience with a screen reader software, we recommend using the latest version of NVDA software.

In order to make the site accessible to people with disabilities, a large number of actions were carried out, including:
A noticeable and clear visual change when hovering over the clickable elements (buttons) that appear on the site, for example: the menus on the site, links, and buttons.
Adjusting the site for easy and convenient navigation using the keyboard.
Using a clear and prominent frame for focusing as the user navigates using the keyboard.
Using appropriate visual contrast between the color of the text and the color of the background.
Adding a detailed and clear sitemap.
Using an accessibility plugin that contains a wide range of options for adjusting the visibility and use of the website according to the user’s needs.
Adjustments made on the site for visitors who use a screen reading software
Use of appropriate and labeled titles according to the information appearing in them and the structure of the page.
Addition of appropriate and clear labels to all the fields appearing in the contact form.
Use of simple and clear language on all website pages.

Using the accessibility component (accessibility plugin)

As part of the website’s accessibility process, it implemented a plugin that is an accessibility component allowing convenient use with adapted and improved user experience for people with disabilities. Using the website accessibility software – “accessible by clicking”.

This website is operated by the accessibility software of the company “Nagish BeClick (Accessible by Clicking)” and is operated through a dedicated accessibility server. The software allows the site to adhere to the WCAG 2.1 internet content accessibility guidelines for level AA. The software is subject to the terms of use of the manufacturer. The responsibility for the use and application in the website applies to the owners of the website and/or anyone on their behalf, including the content displayed on the website subject to the software’s terms of use.

How does accessibility work on the website?

An accessibility menu is posted on the website. Clicking on the menu allows the opening of the accessibility buttons. After selecting a topic in the menu, please wait for the page to load.
The software works in the popular browsers: Chrome, Firefox, Edge, Opera, Safari –VoiceOver on a Mac. Browsing in accessibility mode is recommended in the most common browser: Chrome. Other browsers might experience incompatibility due to their own incompatibility with the standard.

What is on the menu?

Enabling keyboard navigation
Website adaptation for assistive technologies (NVDA, etc.)
Increasing the site’s font to 5 different sizes
Stopping moving elements and blocking flashing and flickering content.
Changing color contrast based on a dark background
Changing color contrast based on a light background
Adapting a site for the color blind
Changing the font to make it more readable
Increasing the cursor and changing its color to black or white
Increasing the display to about 200%
Highlighting links on the site
Highlighting titles on the site
Showing an alternative description for the images
Accessibility statement
Sending accessibility feedback

Clarification

Despite our efforts to enable accessible browsing on all pages of this website, it might be possible to discover some pages that have not yet been adapted, or for which the appropriate technological solution has not yet been found.
We continue our efforts to improve the site’s accessibility, as much as possible, because of our belief in our moral obligation to allow the entire population, including people with disabilities, to use this website.

Sending feedback

We welcome feedback from our users. If while browsing the site you encountered a special problem regarding accessibility, we will be happy to receive feedback by filling out our feedback form located at the bottom of our accessibility component.

There is no public reception at the company’s offices.

The Copro’s team believes in providing website accessibility to every person with disabilities, so that they may use and purchase the services offered on the website in an equal, enjoyable, and experiential way.
Special changes and adjustments have been made to this website using the latest and most suitable technology for the needs of our customers and website visitors.
However, it is important to note that there may be certain elements that are not fully accessible or are in the process of being made accessible to people with disabilities.
Have you come across a component that is not accessible on the site? Contact us and we promise to check and improve it as soon as possible, and of course, to provide you with the best service in a fast, personal way according to your satisfaction.

Inquiries about accessibility

For further inquiries, questions, or special requests regarding the accessibility of the website, the accessibility of the company offices and the accessibility of the sales offices, you can contact us by the following means:

Name : Pnina Halfon Lang
Office phone: 03-6850315
Mobile phone : 054-3456286 (you can also contact via SMS / WhatsApp message)
E-mail: pnina@copro.co.il

The accessibility statement was updated on 1/02/2024

Skip to content